?

Log in

No account? Create an account
Toivoisin [entries|archive|friends|userinfo]
toivoisin

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[sticky post] Toivoisin uskaltavani lähestyä sinua. [Jun. 9th, 2012|10:53 pm]
toivoisin
Friends Only (x)
Vain tuntemattomille.


Saatan soittaa huomenna,
Kysyä, haluaisitko nähdä.
Tahdotko suudella
Kaulaani porttikäytävässä?
Link2 ♥'s|leave a ♥

(no subject) [Jul. 17th, 2012|09:06 am]
toivoisin
noin viikko sitten palasin töihin.
Seitsemäntenä päivänä Hän saapui. Hymyilin ujosti. Hän hymyili takaisin, eikä hän koskaan ole hymyillyt yhtä leveästi minulle.

Mietin sitä hymyä kun menin nukkumaan.
Hymyillen.


Posted via m.livejournal.com.

Linkleave a ♥

navigation
[ viewing | most recent entries ]